Thông tin tìm thân nhân liệt sĩ

11/07/2019 02:42:00 AM

Ngày 16.5.2018, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhận được đề nghị của ông Đỗ Văn Lý là quản trang, (ĐT: 01655245968), thường trú: tổ dân phố số 5  phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, báo tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Mai (nay là phường Đồng Mai) quận Hà Đông, Hà Nội, có 07 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, có tên trên bia mộ, có đơn vị, nhưng không có quê quán. Theo ông Lý đã trên 70 năm nay chưa có thân nhân gia đình liệt sĩ đến nhận:

  • LS Trần Đình Dầu, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • LS Lê Đình Trinh, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • LS Vũ Văn Ba, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • Ls Lê Văn Sơn, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • LS Nguyễn Văn Thiêm, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • LS Vũ Văn Binh, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.
  • LS Lê Trọng Nghi, đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46.

Đồng đội nào thuộc đại đội 832 tiểu đoàn 922 trung đoàn 46 và ai biết quê quán 07 liệt sĩ trên xin báo cho gia đình, đồng thời thời liên hệ với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, (ĐT: 06552210; 02437349564; gmail: hhtgdlsvn@gmail.com) - Số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội hoặc ông Đỗ Văn Lý ( ĐT: 01655245968), quản trang Nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Mai (Tổ dân phố số 5, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) để đính chính quê quán cho 7 liệt sĩ và được biết rõ thêm thông tin về 07 liệt sĩ.

(Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com