Tìm thân nhân liệt sĩ tại Nghia trang liệt sĩ Huyện Thốt Nốt (Cần Thơ)

15/08/2019 10:16:00 AM

Bạn đọc Phan Sông Châu vừa cung cấp cho Trianlietsi.vn danh sách 13 liệt sĩ quê huyện Nghị Lộc (Nghệ An), hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn thân nhân của 13 liệt sĩ có tên trong danh sách sớm biết được thông tin về các liệt sĩ.

 

DANH SÁCH CÁC LIỆT SĨ  QUÊ HUYỆN NGHI LỘC (NGHỆ AN)

HIỆN CÓ Ở NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN THỐT NỐT (CẦN THƠ)

 

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN – NĂM SINH

QUÊ QUÁN

NGÀY HY SINH

 

 

1

Nguyễn Ái Đa

Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 26 tháng 12 năm 1979

2

Nguyễn Bá Đạt - 1958

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 27 tháng 01 năm 1979

3

Nguyễn Huy Huệ - 1961

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 19 tháng 12 năm 1978

4

Bùi Đình Minh

Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 20 tháng 02 năm 1979

5

Trần Văn Bình- 9/1960

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 23 tháng 12 năm 1978

6

Nguyễn Văn Chính

Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 30 tháng 8 năm 1979

7

Trần Văn Minh

Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 17 tháng 01 năm 1982

8

Trần Hữu Minh

Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 28 tháng 02 năm 1978

9

Nguyễn Nhất Trường

Hồng Hoa (Nghi Hoa), Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 29 tháng 02 năm 1979

10

Hoàng Đình Hạc

Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 14 tháng 10 năm 1982

11

Hoàng Xuân Thủy

Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 28 tháng 02 năm 1979

12

Trần Văn Trị

Nghi Kiếu (Nghi Kiều), Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 03 tháng 7 năm 1979

13

Võ văn Hòa

Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

Ngày 28 tháng 02 năm 1979

 (Trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com