Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

11/02/2022 11:30:00 AM

Kết luận Phiên họp, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận, đánh giá cao báo cáo của Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Cơ bản thống nhất kết quả đạt được của Hội đồng thời gian qua, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, đây là cơ sở để tiếp tục triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phó thủ tướng đề nghị cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng là Bộ Tư pháp với các thành viên trong Hội đồng, giữa các thành viên trong Hội đồng với nhau; trong đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Quang cảnh phiên họp. 

Về nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị tiếp tục bổ sung những công việc chi tiết của Hội đồng đối với từng bộ, ngành. Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét thẩm quyền của Hội đồng để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ về cơ chế tài chính, nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương không cân đối đủ ngân sách, địa phương ở vùng sâu, vùng xa.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội quan tâm, triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông chú trọng công tác chuyển đổi số, tập trung dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Ngoại giao tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người Việt Nam nước ngoài, với cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, các tổ chức chính trị xã hội cũng có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tới cộng đồng và từng người dân; góp phần vào công tác huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tin, ảnh: TTXVN

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com