ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI HTGĐLS VIỆT NAM 2015

(trianlietsi.vn) - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động với tôn chỉ, mục đích: Tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả; tham gia hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính bằng giám định ADN; tham gia nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
10/01/2019 10:10:00 AM Xem tiếp...

GIỚI THIỆU VỀ HỘI

(trianlietsi.vn) - Hội là một tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động với mục đích: hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính; tham gia khảo sát, nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
10/01/2019 10:06:00 AM Xem tiếp...

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khóa II

(trianlietsi.vn) - Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khóa II
10/01/2019 10:03:00 AM Xem tiếp...

Sự ra đời của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

(trianlietsi.vn) -  Đất nước ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hàng triệu người con ưu tú của chúng ta đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, chiến tranh đã qua đi gần 40 năm nhưng hậu quả của chiến tranh đối với các liệt sĩ và gia đình liệt sĩ còn rất nhiều việc cần phải nỗ lực giải quyết trong nhiều năm nữa, có những việc phải giải quyết thường xuyên và lâu dài, đó là
10/01/2019 09:59:00 AM Xem tiếp...

Địa chỉ liên hệ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

(trianlietsi.vn) - Thân nhân và các gia đình liệt sĩ có nhu cầu liên hệ để được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ cũng như tìm hiểu các chế độ chính sách có liên quan tới liệt sĩ hãy liên hệ với các địa chỉ có trong trang này.
10/01/2019 09:57:00 AM Xem tiếp...