Địa chỉ liên hệ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

10/01/2019 09:57:00 AM

Địa chỉ liên hệ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
 

     Thân nhân và các gia đình liệt sĩ có nhu cầu liên hệ để được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ cũng như tìm hiểu các chế độ chính sách có liên quan tới liệt sĩ hãy liên hệ với các địa chỉ có trong trang này.

TRỤ SỞ HỘI  -  Số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình Hà Nội

   Điện thoại :

-  Văn phòng                :   (04) 37349563  -  (mạng quân sự 552214)

-  Ban Tổ chức - Chính sách :  (04) 37349564 -  069.696753 - (mạng quân sự 552210)

-  Ban Tuyên truyền      : (mạng quân sự 552213 )

-  Ban vận động tài trợ  : (mạng quân sự 552226 )

-  Ban Tài chính            : (mạng quân sự 552225 )

Fax         :   (04) 37349562

 Email: hhtgdlsvn@gmail.com

 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM TẠI THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : Số 43/4  phường Cửu Long Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0838495442

Fax: 0838495442

Lê Thanh Song :  01683731751

Trương Thị Mỹ Hạnh: 0903864005

TÀI KHOẢN HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VIỆT NAM

VNĐ: 0.611.000.185.210

Ngoại tệ: 0.611.370.185.216

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

 

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com