Nhắn tìm liệt sĩ (66)

26/12/2018 05:27:00 AM

851.Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Phục

Sinh năm: 1937

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc:

Chức vụ: B phó

Đơn vị: BTL 559

Nguyên quán: Nghĩa Hiệp- Yên Mỹ- Hưng Yên

Hy sinh: 20.11.1970 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Phục xin báo cho ông Phạm Trọng Viên ĐT 0909.219.592 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

852.Liệt sĩ: Trần Đình Dũng

Sinh năm: 1946

Nhập ngũ: 1964

Cấp bậc: H2

Chức vụ: A Phó

Đơn vị: F320-KH

Nguyên quán: Thanh Văn –Thanh Oai- Hà Sơn Bình

Hy sinh: 19.8.1968 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Dũng xin báo cho ông Trần Đình Hải ĐT 043.856.4769 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

853.Liệt sĩ: Trần Công Thắng

Sinh năm: 1949

Nhập ngũ: 1967

Cấp bậc: H2

Chức vụ: A trưởng

Đơn vị: C1-D7-đơn vị 6211

Nguyên quán: 31 đường Nam Bộ- Hà Nội

Hy sinh: 10.3.1971 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Thắng xin báo cho ông Trần Quốc Công ĐT 0978.323.979 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

854.Liệt sĩ: Vũ Văn Long

Sinh năm: 1951

Nhập ngũ: 1969

Cấp bậc: H1

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: KB

Nguyên quán: số nhà 125 phố Trúc Bạch- Ba Đình- Hà Nội

Hy sinh: 21.01.1972 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Long xin báo cho ông Vũ Văn Chấn ĐT 0982.041.952 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

855.Liệt sĩ: Trần Xuân Trung

Sinh năm: 1943

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc: H1

Chức vụ: A phó

Đơn vị: c4-D1-E88

Nguyên quán: số 17- Tô Lịch- Hoàn Kiếm- Hà Nội

Hy sinh: 25.02.1967 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Trung xin báo cho bà Trần Thị Dần ĐT 0439285206 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

856.Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thanh

Sinh năm: 1948

Nhập ngũ: 1965

Cấp bậc: Hạ sỹ

Chức vụ: Chiến sĩ

Đơn vị: TBC – F7

Nguyên quán: Phương Đông- Tiền Hải- Thái Bình

Hy sinh: 28.8.1967 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Thanh xin báo cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

857.Liệt sĩ: Phan Ngụ

Sinh năm: 1931

Nhập ngũ: 1952

Cấp bậc:

Chức vụ: Tham mưu trưởng Trung Đoàn

Đơn vị: KN

Nguyên quán: Thanh Giang- Thanh Chương- Nghệ An

Hy sinh: 26.5,1968 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Ngụ xin báo cho ông Phan Văn Tám ĐT 0979.818.850 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

858.Liệt sĩ: Ngô Văn Hiển

Sinh năm: 1946

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc: H3

Chức vụ: A trưởng

Đơn vị: c5- d1-e6- B4

Nguyên quán: Tân Cương- Đồng Hỷ- Bắc Thái

Hy sinh: 17.4.1970 - Tại Cóc Tôn Phát.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Hiển xin báo cho ông Ngô Văn Chiến ĐT 0978.576.871 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

859.Liệt sĩ: Nguyễn Sỹ Muốn

Sinh năm: 1951

Nhập ngũ: 1968

Cấp bậc: H3

Chức vụ: A trưởng

Đơn vị: C1-D5-KH

Nguyên quán: Xã Thụy Trung – Thái Thụy- Thái Bình

Hy sinh: 05.9.1973 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Muốn xin báo cho bà Nguyễn Thị Huế ĐT 0976.169.448 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

860.Liệt sĩ: Ngô Văn Long

Sinh năm: 1954

Nhập ngũ: 1971

Cấp bậc: H2

Chức vụ: A phó

Đơn vị: 429- Thủ dầu Một

Nguyên quán: Hà Phú- Hà Trung- Thanh Hóa

Hy sinh: 24.10.1974 - Tại Mặt trận phía Nam.

Ai biết thông tin về liệt sĩ Long xin báo cho ông Ngô Ngọc Vi ĐT 0946.795.349 hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương - Ba Đình- Hà Nội- ĐT: 069552210.

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com