Dùng tuyết đánh dấu

07/01/2019 02:55:00 AM

Dùng tuyết đánh dấu
 


                                                Giờ tan học trong một trường mẫu giáo, các bé đều lần lượt ra về, chỉ có một bé ngồi khóc. 
   Cô giáo hỏi tại sao bé khóc.
 Bé trả lời: - Em bị mất đôi giày đi tuyết. 
 Cô giáo tìm khắp nơi và thấy có một đôi giày để ở cửa ra vào.
 Cô hỏi : - Em nhìn cho kỹ đi, đôi này không phải của em hả?
              - Thưa cô, không phải đôi này. Đôi giày của em có nhiều tuyết bám trên đó lắm cơ

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com