• Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20/11/2020 trước khi Hội đồng thẩm định tiến hành làm việc để thẩm định lần cuối để đưa vào bổ sung cho các nhà trường dạy học. 
  •  

Cụ thể, tài liệu gồm 2 phần, trong đó phần 1 giới thiệu một số ngữ liệu để giáo viên có thể sử dụng thay thế các bài đọc chưa phù hợp; phần 2 hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài.

Trong phần tài liệu điều chỉnh đưa ra 11 bài đọc bổ sung cho 11 bài bị cho là không phù hợp, được Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉnh sửa bổ sung, cùng nhiều điều chỉnh liên quan đến từ ngữ trong các bài học.

Các bài đọc được cho là dùng ngữ liệu chưa phù hợp đã được thay thế các bài đọc khác như: Ve và gà trang 67 được thay thế bài Bờ Hồ; Ve và Gà trang 69 được thay thế bằng bài Chăm bà; Quạ và Chó trang 99 được thay thế bằng bài Phố Thợ Nhuộm; Cua, cò và đàn cá trang 115 được thay thế bằng bài Kết bạn; Cua, cò và đàn cá trang 117 được thay thế bằng bài Hồ sen; Hai con ngựa trang 157 được thay thế bằng bài  Mẹ thật ấm; Hai con ngựa trang 159 được thay thế bằng bài Sáng sớm trên biển; Lừa, thỏ và cọp trang 163 được thay thế bằng bài Bạn của Hà…

 
SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều được điều chỉnh như thế nào? - ảnh 1Quạ và Chó trang 99 được thay thế bằng bài Phố Thợ Nhuộm.
 
SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều được điều chỉnh như thế nào? - ảnh 2Hai con ngựa trang 157 được thay thế bằng bài  Mẹ thật ấm.
SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều được điều chỉnh như thế nào? - ảnh 3Ve và Gà trang 69 (dưới) được thay thế bằng bài Chăm bà
Ở phần điều chỉnh từ ngữ, nhiều từ bị đánh giá không phù hợp được loại bỏ, thay thế. Ví dụ từ "cuỗm" được thay bằng từ "tha" trong câu "Có kẻ đã cuỗm gà nhép". Các từ "thở hí hóp", "bê be be"... được loại bỏ.
SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều được điều chỉnh như thế nào? - ảnh 4Điều chỉnh phương ngữ, thay thế bằng những từ ngữ hợp lý hơn?

Được biết, tài liệu này hiện đã được nhà xuất bản gửi hồ sơ lên Bộ GD&ĐT để đề nghị Hội đồng thẩm định phê duyệt và đưa lên mạng để xin ý kiến giáo viên sử dụng SGK, các nhà khoa học và của xã hội từ ngày 14 đến 20/11/2020.

Hội đồng thẩm định sẽ thẩm định lần cuối vào ngày 21/11 sau khi có ý kiến của các giáo viên gửi về. Dự kiến, trước ngày 30/11, NXB có trách nhiệm hoàn thiện và gửi về địa phương để bổ sung tài liệu này cho học sinh miễn phí.

(Theo Báo Tiền phong)