Đại tướng Lương Cường làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

14/08/2019 02:26:00 AM

Tiến Đạtáo cáo của các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện Dự án ĐTXD Bảo tàng LSQS Việt Nam, cho thấy: Về mặt pháp lý, Thủ trưởng Bộ tổng tham mưu đã ra quyết định về vị trí xây dựng bảo tàng. Chủ đầu tư đã lập xong bản đồ địa hình và có xác nhận chỉ giới đường đỏ, chấp nhận độ cao tĩnh không. Thống nhất xong các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc với Thành phố Hà Nội. Dự án đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt các nội dung: Đề cương chính trị, nhiệm vụ thiết kế, kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty Nikken Sekkei), phê duyệt kế hoạch chi xây dựng cơ bản (XDCB) giai đoạn 2019-2020 và dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1.

Về chủ trương đầu tư: Đã lập xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Cơ quan thường trực của Ban QLDA đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng bám nắm các bộ, ban, ngành về công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Đại tướng Lương Cường làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại tướng Lương Cường kết luận buổi làm việc.

Cùng với đó, Bảo tàng LSQS Việt Nam đã chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng đề cương chi tiết nội dung trưng bày, mời các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo tàng và chuyên gia lịch sử quân sự, chuyên gia mỹ thuật, khảo cổ, chuyên gia biên kịch phim và tư vấn xây dựng đề cương nội dung giản lược và danh mục hiện vật vắn tắt phục vụ cho thiết kế giai đoạn 1. Đề cương giản lược phần trưng bày đại sảnh và các chủ đề phần trưng bày theo tiến trình lịch sử đã gửi xin ý kiến các cơ quan chức năng. Quá trình thực hiện các nội dung theo phương pháp cuốn chiếu, làm việc liên tục không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng TCCT. Các khâu, các bước tiến hành bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng luật, đúng trình tự thủ tục, quy định, quy trình của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công trình Bảo tàng LSQS Việt Nam có tính đặc thù rất cao, không thể áp dụng một mô hình bảo tàng nào vào công tác xây dựng, trưng bày. Chính vì thế, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung công việc, xác định rõ lộ trình, các khâu, các bước tiến hành với kế hoạch thực hiện khoa học, bảo đảm tính khả thi của dự án. Quá trình thực hiện cần tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, trách nhiệm cao, kết hợp với thuê các chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện theo yêu cầu của dự án. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, hằng quý và từng giai đoạn tổ chức đánh giá hiệu quả công việc và tiến độ đã xác định. Nội dung nào chưa hoàn thành, chất lượng công việc nào thấp phải báo cáo, chỉ rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục ngay.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương trách nhiệm, sự nỗ lực và kết quả của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Dự án ĐTXD Bảo tàng LSQS Việt Nam. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, đây là công trình lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về lịch sử quân sự Việt Nam. Vì thế, cần sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, phát huy tốt công năng trong khai thác sử dụng, phục vụ bộ đội và đồng bào đến tham quan, học tập.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu Ban QLDA, cơ quan thường trực, Bảo tàng LSQS Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý, triển khai ngay các hạng mục khi có quyết định của trên, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và theo đúng tổng mức đầu tư được phê duyệt. Không ngừng nghiên cứu, dự báo những yêu cầu đặt ra của công trình cho tư vấn thiết kế, đồng thời giám chặt chặt chẽ đơn vị thi công. Kế hoạch thực hiện phải được xây dựng khoa học, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục. Trách nhiệm đội ngũ cán bộ và từng cơ quan cần được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng TCCT về nội dung, công việc đảm nhiệm. Phấn đấu đến 12-2021 cơ bản hoàn thành công tác xây dựng cơ bản và trưng bày.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực của Ban QLDA và các cơ quan chức năng của TCCT, trình Thủ trưởng TCCT xem xét, quyết định.

(Theo QĐND)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com