Dịch Covid - 19

08/04/2020 03:04:00 AM

Nguyễn Đình Thường (Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội HTGĐLS Việt Nam)Đại dịch* corona**
Phải phòng bệnh từ xa,
Ta làm việc ở nhà,
Khi lướt trên trang mạng,
Lúc thư dãn, ngắm hoa.

Đại dịch corona,
Người người không nên ra,
Đường phố vắng cờ hoa,
Không hội hè, đình đám,
Giữ bình an mọi nhà.

Đại dịch corona,
Nhiều tấm gương đẹp quá,
Tình người thêm đậm đà,
Các chiến sĩ áo trắng,
Viết tiếp bản hùng ca.

Đại dịch corona,
Bỏ hết nỗi bất hòa,
Toàn dân trẻ lẫn già,
Chống dịch như chống giặc,
Chiến thắng ắt về ta.
----------------
* Đại dịch toàn cầu mà đỉnh
   dịch ở VN từ tháng 4/2020
** Vi rút corona gây đại dịch
    Covid-19

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com