Quảng Bình phát hiện 12 hang động mới
Một trong những hang động vừa được khám phá. Ảnh: Hồ An Phong

Báo cáo cho thấy nhiều hang động đẹp ngỡ ngàng được phát hiện, trong đó phần lớn nằm bên ngoài khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Trước đó, ngày 3-4, ông Howard Limbert, Trưởng đoàn chuyên gia của BCRA đã công bố kết quả đợt tìm kiếm, thám hiểm hang động đầu năm 2020 tại Quảng Bình. Đoàn chuyên gia hang động của ông đã phát hiện 12 hang động mới, với tổng chiều dài các hang được đo vẽ là hơn 10km.

Kế hoạch thám hiểm hang động hàng năm của BCRA tại Quảng Bình năm 2020 bắt đầu từ ngày 3 đến 20-3, với 11 chuyên gia được chia thành 2 nhóm nhỏ, đi các khu vực khác nhau để khảo sát hang mới. Địa điểm mà đoàn BCRA chọn cho chuyến khảo sát lần này là các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa.

Qua khảo sát, đoàn đã phát hiện ra 12 hang mới gồm: Hang Doc Co dài 554,6m, End Cave dài 51,5m, Dry Vom dài 413m (huyện Bố Trạch); Nước Ngầm dài 3.872m, Nước Lặn 3 dài 1.919m, Hung Thoai dài 460m, Coincidental Cave dài 100m (huyện Quảng Ninh); 3 horned Viper (PN2) dài 194,8m, Phu Nhieu 4 dài 2.012m, Cha Ra dài 314m, Thoang Lip dài 137m (huyện Minh Hóa) và nhiều hang động có hệ thống sông ngầm khác nhau. Với tổng số chiều dài hang động mới được phát hiện và đo vẽ lần này là 10.491m

(Theo QĐND)