DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 A Cươi 1924 Hồng Thái, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
2 A Đon Lung Gong Làng Gát, Huyện 67, Con Tum, Kon Tum
3 A Huynh 1950 Làng Đật, Huyện 67, Con Tum, Kon Tum
4 An Đình Đạm 1945 Minh Khai, TX. Hưng Yên, Hưng Yên
5 An Huyền 1934 Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên
6 Anh hùng Hoàng Hữu Thanh Bồi Sơn, Đô Lương, Nghệ An
7 Anh hùng Lê Quang Biện Liên Phương, Hạ Hoà, Phú Thọ
8 Anh hùng Lê Văn Lẫm Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An
9 Anh hùng Nguyễn Thị Nhạ 1945 Thanh Lâm, Thanh Liêm, Hà Nam
10 Anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam