DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 Ngô chí Linh 1944 11/12/1949 12:00:00 AM 7/1/1990 12:00:00 AM số 10 Trung Liệt, Đống Đa, TP Hà Nội
2 Phạm Văn Dũng 1958 1/6/1981 12:00:00 AM Ngọc Khê-Yên ngọc-Thanh Hóa
3 Trịnh Trí Dũng 1954 Cẩm Bình-Cẩm Thủy-Thanh Hóa
4 Trịnh Tứ Dũng 1954 Cẩm Bình-Cẩm Thủy-Thanh Hóa
5 Trần Huy Dũng 1955 Hòa Bình-Định Hóa-Bắc Thái