DANH SÁCH LIỆT SĨ

STT Họ và tên Năm sinh Ngày nhập ngũ Năm mất Quê quán
1 Nguyễn Văn Dũng 1936 11/14/1945 12:00:00 AM 8/21/1990 12:00:00 AM Hải Dương
2 Ngô chí công 1936 12/11/1945 12:00:00 AM 12/11/2018 12:00:00 AM Huyện chương mỹ, Hà nội
3 Lê trung dũng 1936 9/12/1953 12:00:00 AM 7/12/1988 12:00:00 AM Luong Tài, Bắc Ninh