TRANG CHỦ CÁC BAN, ĐƠN VỊ CƠ QUAN TRỰC THUỘC HỘI

CÁC BAN, ĐƠN VỊ CƠ QUAN TRỰC THUỘC HỘI

by admin
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I LÃNH ĐẠO HỘI
1 Lê Văn Hân Chủ tịch danh dự 0982.072.772
2 Hoàng Khánh Hưng Chủ tịch CQ: 069.553.956DĐ: 0903.407.464
3 Nguyễn Hữu Oanh PCT TT CQ: 069.553.957; 0913.255.147
4 Phan Sỹ Thao PCT –  TTK 0912.055.483; CQ: 069.553.959
5 Nguyễn Xuân Bình PCT  0913.225.365
6 Trần Tấn Hùng PCT 0983.018.768
7 Trần Đình Hướng PCT 0938.006.868
8 Trần Thế Tuyển PCT- Chủ tịch Hội TPHCM 0903.855.257
II VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Đăng Bình CVP 069.552.214; 0904.408.804
2 Bùi Đức Minh Phó Chánh VP 0985.691.158
3 Đào Mạnh Hùng Chuyên viên 0982.055.568
III BAN TỔ CHỨC- CS CQ: 069 552210;
1 Đặng Danh Hưng T Ban TC – CS  033.505.7777
2 Nguyễn Văn Thọ Phó trưởng Ban Tổ chức – CS 0965.330.888
3 Trần Thị Oanh Lan Chuyên viên Ban Tổ chức – CS 0395.152.555
IV BAN TUYÊN TRUYỀN CQ: 069.552.212
1 Đoàn Việt Phương Trưởng Ban Tuyên truyền 0915.343.876
2 Lê Quý Hoàng Phó trưởng Ban Tuyên truyền 0985.587.886
3 Phạm Minh Giang Phó trưởng Ban Tuyên truyền 0936.663.618
V BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
1 Trần Quý Trọng Trưởng Ban Vận động – Tài trợ DĐ: 0988.115.939
2 Đỗ Xuân Hợp Phó Ban Vận động – Tài trợ DĐ: 0982.524.948
3 Nguyễn Chí Nhật Phó Ban Vận động – Tài trợ DĐ: 0912.332.350
VI BAN TÀI CHÍNH
1 Nguyễn Huy Lập Trưởng Ban DĐ: 0913.305.196
2 Nguyễn Đình Thanh cv 0971.499.839;0898.141.333
VII VĂN PHÒNG ĐD PHÍA NAM
1 Trương Thị Mỹ Hạnh PVP – Phụ trách DĐ: 0903.864.005
2 Phan Văn Cường PVP 0938.151.068
3 Nguyễn Đức Dưỡng DĐ:0903.960.258
VIII HỘI PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC – HHTGĐLS VIỆT NAM
1 Nguyễn Thanh Điềm Chủ tịch DĐ: 0945.832.069;
2 Nguyễn Ngọc Anh DĐ: 0934.092.277
XI VĂN PHÒNG ĐD MIỀN TRUNG TẠI TP ĐÀ NẴNG 17 Dương Bá Trạc p Hòa Cường Nam q Hải Châu TP Đà Nẵng
1 Nguyễn Đức Liên Trưởng VP 0914.084.836
2 Trần Minh Chín PVP 0982.225.335
3 Thái Đình Hoàng PVP 0914.099.872