TRANG CHỦ GIẢI TRÍ Cất bốc 21 hài cốt liệt sĩ bên bờ sông Thạch Hãn