TRANG CHỦ GIẢI TRÍ Kiên Giang: Công bố kết quả giám định ADN 27 hài cốt liệt sĩ