TRANG CHỦ GIẢI TRÍ Những kỷ niệm chiến tranh: Trích đoạn trong tác phẩm “Mối tình nồng thắm”