TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Những con người bình dị, những vũ khí thô sơ góp phần làm nên chiến thắng