TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Nguyễn Thi – gương mặt tiêu biểu của đội ngũ nhà văn cầm súng