Thanh kiếm được trưng bày tại Phòng truyền thống của Trung đoàn 246. 

Ngược dòng lịch sử, Trung đoàn 246 được thành lập ngày 30-6-1948, có nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng chỉ huy và cơ quan đầu não của cách mạng. Tiếp đó, trung đoàn bảo vệ Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951) tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cũng từ đây, Bác Hồ đặt tên cho Trung đoàn 246 là “Đoàn Tân Trào” và Tổng Quân ủy thay mặt Trung ương Đảng trao tặng Trung đoàn 246 thanh kiếm có khắc dòng chữ “Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Đó là phần thưởng cao quý của Trung ương Đảng, Bác Hồ trao tặng, ghi nhận thành tích của trung đoàn trong những năm tháng bảo vệ các cơ quan lãnh đạo kháng chiến qua những giai đoạn khó khăn, nguy hiểm nhất của cách mạng.

 

Tự hào về truyền thống vẻ vang, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 – “Đoàn Tân Trào” anh hùng luôn tích cực thi đua, rèn đức, luyện tài hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: KHUẤT DUY TIẾN (QĐND)