TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Tổng thống Nga gửi điện chúc mừng 40 năm thống nhất đất nước