TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Hồi ức của nữ Anh hùng vượt mưa bom góp sức “khai tử” 1.205 quả bom