TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Kỷ vật của nữ anh hùng hai lần được gặp Bác Hồ