TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Mở liên tiếp ba chiến dịch vào trung du và Đồng bằng Bắc Bộ