TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chiến dịch Bình Giã – Nét độc đáo trong nghệ thuật “tạo thế, khơi ngòi”