TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chiến thắng Ấp Bắc – trận đầu đánh bại “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ-ngụy