TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Biểu tượng của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam – Lào