TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Nghĩa tình đồng đội và vai trò “nhân chứng lịch sử”