TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Chủ động đánh thắng trận đầu