TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Giao thừa năm ấy, Bác đến chùa Trầm