TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Lập công xuất sắc trong đêm Giao thừa