TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Nữ chiến sĩ biệt động mưu trí, quả cảm