TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Phát bắn B40 hiệu lệnh nổ súng đánh cầu Rạch Chiếc