TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Những người “dọn đường” cho phi đội Quyết thắng ném bom Tân Sơn Nhất