TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH Quả cảm trong chiến đấu, nghĩa tình với đồng đội