TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANH KỶ NIỆM MỘT THỜI XÓM RÚT –  TÂN VINH (Xóm Rút, Xã Tân Vinh thuộc Huyện Lương Sơn, Hòa Bình).