TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘITẤM GƯƠNG TRI ÂN THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA (15/08/2023) (Quốc Lộ 7 tỉnh Công Pong Chàm – CPC)