TRANG CHỦ TIN HOẠT ĐỘNG HỘITẤM GƯƠNG TRI ÂN J2 VỚI CHIẾN THẮNG “BẠCH ĐẰNG GIANG – VÀM CẢ CHUỐI – TRÊN SÔNG TIỀN”