TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Gan lì, dũng mãnh – Cao Đình Trung kỳ 1: Truyền lửa cách mạng