TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Gan lì, dũng mãnh – Cao Đình Trung – Kỳ cuối: Sống trong lòng quê hương