TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Hình ảnh người chiến sĩ hi sinh và bức ảnh chụp chung cùng vợ từ tư liệu của nước ngoài