TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Hồ Mỹ Xuyên, một chiến sĩ cách mạng, một hồn thơ nghĩa khí