TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Gương sáng của liệt sĩ – bác sĩ Thái Thị Ngọc