TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo – Nguyên mẫu nhân vật Nguyễn Thành Luân