TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Di tích ghi dấu chiến công diệt xe tăng của anh hùng Cù Chính Lan