TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Trao bằng Tổ quốc ghi công tặng gia đình liệt sĩ, Thiếu uý, QNCN Trần Quốc Long