TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHKỈ NIỆM VỀ LIỆT SĨ Cuộc giải cứu 300 cán bộ của nữ anh hùng 18 tuổi