TRANG CHỦ NHỮNG KỈ NIỆM CHIẾN TRANHTẤM GƯƠNG LIỆT SĨ Trung úy QNCN Vũ Văn Cường được tặng Bằng Tổ quốc ghi công