Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945?

02/12/2021 11:02:00 AM

Điều 10 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 như sau:

1. Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

2. Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm và hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đối với con.

3. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng chế độ mà chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

a) Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;

b) Trợ cấp một lần với mức bằng 3 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

4. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp lệnh này thì thân nhân hoặc người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng chết.

*Bạn đọc Trần Thanh Hà ở xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng?

Trả lời: Điều 3, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 của Chính phủ quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

(trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com