Việc hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?

14/09/2021 09:59:00 AM

 

Theo Điều 11, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2021) như sau: 

1. Hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: Tối đa 10 triệu đồng/1 mộ (không gắn với dự án xây dựng, nâng cấp nghĩa trang); hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: Tối đa bằng 70% mức xây mới.

2. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nghĩa trang liệt sĩ theo dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?
 Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Ảnh minh họa: TTXVN.

3. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ: Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng đối với công trình cấp tỉnh; 10 tỷ đồng đối với công trình cấp huyện; 2 tỷ đồng đối với công trình cấp xã, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương theo nguyên tắc:

a) Không hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với các địa phương tự cân đối ngân sách;

b) Hỗ trợ tối đa 50% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương;

c) Hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; riêng đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 100% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(trianlietsi.vn)

Nội dung bình luận
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục gửi về bbtweb@gmail.com